Leaderprojektet

Handla För Götene

Handeln och föreningslivet är en avgörande del i om en plats är attraktiv att bo på. Götene kommun har ett
lågt handelsindex som 2015 låg på 54 totalt (Dagligvaruhandel 55 och sällanköp 53). Som många andra små
kommuner står Götene inför utmaningar där konkurrensen från större städer, köpcentra och e-handel är tuff.
För en levande landsbygd är service och handel en viktig del i samhället. En levande handel bidrar till en
positiv bild av det lokala samhället och ökar attraktiviteten även för andra typer av företagare och föreningar.
Projektet syfte är att stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen och få fler att
handla på hemmaplan.
- Utveckla en ny försäljningsmodell (digital lösning genom en app/hemsida) där lokala föreningar tjänar
pengar till sina verksamheter tillsammans med den lokala handeln.
Idag tjänar många föreningar pengar till sina lagkassor genom att sälja prylar, presenter etc från företag som
till exempel New body, VarBazar, Ullmax. Vi vill skapa en ny smart lösning/modell där lokala föreningar kan
sälja produkter från lokala butiker och därmed ökar omsättning i lokala butiker.
- Anordna utbildningar/ workshops för handeln och föreningslivet.
Projektet kommer att genomföra en del utbildningar som ger kunskap i affärsutveckling och ta tillvara på nya
trender inom handeln som till exempel tjänstefiering.
Trender inom handeln visar att för att klara sig i konkurrensen måste handeln börja erbjuda tjänster. Genom
en utbildning/workshop kommer vi att arbeta med att addera tjänster till butikernas produkter. Genom att
koppla nya tjänster till varor/produkter ökar attraktionskraften att köpa aror i våra lokala fysiska butiker
istället via e-handeln. Exempel: Köp ett par skor – här ingår skoputs 2 gånger efter köpet.
Andra utbildningar, där det finns ett gemensamt behov för handlare och föreningslivet, kommer att
genomföras tillsammans med det lokala föreningslivet. Till exempel: Sociala medier, Lean frigöra tid/minska
stress.
- Evenemang / Marknadsföring
Evenemang gynnar handeln, skapar ett mervärde för konsumenterna och bidrar till en ökad köptrogenhet för
kommuninvånarna. Projektet vill utveckla 2 nya evenemang som ska bli en förankrad del i det årliga
evenemangsårshjulet för handeln i Götene. Till exempel en Må bra dag = En dag i hälsans tecken där
föreningar kan visa upp sina verksamheter och
besökaren får prova, handla, smaka, lukta, uppleva och få ny kunskap om kost, hälsa, motion, föreningsliv,
kultur, matlagning o.s.v.. och en Motorsport –dag i samarbete med Götene Motorklubb och lokala
motorsportprofiler i Götene.
- Kommunikationskoncept ”Handla för Götene”
Vi vill synliggöra för kommuninvånarna och föreningar att det är viktigt att handla i Götene kommun, öka
förståelse för att det betyder mycket för handeln att handla lokalt. Vi vill ta fram ett gemensamt
kommunikationskoncept där vi tar fram bilder,

 

     ---